DEJAVNOST

Dejavnost družbe je pretežno storitvena. Delo poteka v prostorih poslovne stavbe in na terenu.

Proizvodnja se v celoti izvaja v tehničnem sektorju, ter sektorju za raziskave in razvoj. Izvajajo jo visoko usposobljeni strokovni kadri s sodobnimi metodami dela, ter sodobno strojno in programsko opremo.

Po standardni klasifikaciji dejavnosti je zavod razvrščen v področje dejavnosti K/74.20 - Projektiranje in tehnično svetovanje (Statistični urad Republike Slovenije je družbo razvrstil v 74.201 - Geodetsko, geološko, geofizikalno in drugo opazovanje, meritve in kartiranje). V tem okviru zavod izvaja naslednje:

SREDSTVA

Za tehnološko podporo pri izdelavi izdelkov ima Geodetski zavod Slovenije sodobno strojno in programsko opremo in sicer: terenske delovne postaje (total station) in GPS postaje za satelitske meritve
aerosnemalno opremo z dvema letaloma in tremi letalskimi metričnimi kamerami (ena od kamer je RC30 kamera, ki z uporabo sistema avtomatske navigacije - ASCOT in GPS sistema
omogoča pridobitev koordinat projekcijskih centrov posnetkov za orientacijo posnetkov)
fotolaboratorij z razvijalno in drugo potrebno opremo
več analognih in analitičnih stereokartirnih instrumentov
tehnologijo za izdelavo digitalnih ortofoto načrtov -DOF
računalniški program GEO10, progr.pakete: AutoCAD, Arclnfo, PC ArcInfo, KORK KDMS
programi za oblikovanje in namizno založništvo .....
program SKI za obdelavo satelitskih podatkov, itd....

Družba uporablja v proizvodnem procesu računalniško podporo, ki jo sestavlja prek osemdeset osebnih računalnikov, ki so povezani v računalniško mrežo, ter šest zmogljivih delovnih postaj. Osebni računalniki podpirajo tudi poslovni proces.

Vsa tehnologija je v vrhu sodobnih svetovnih tehnologij, je visoko specializirana, računalniško podprta in zahteva nenehno obnavljanje in posodabljanje.